Wpisy w kategorii Aktualności

21sierpnia 2017

Prezesi TNK

Adam Krzyżanowski – inicjator i zasłużony członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Prawnicza skrupulatność, badawcza wnikliwość, zdolności organizatorskie, pozwoliły mu kierować towarzystwem w burzliwych latach 1845-1847. Pełniąc wówczas funkcję prezesa skierował badania własne Towarzystwa w stronę dziejów uniwersyteckich.

4lipca 2017

Inwentarz TNK

Przypominamy, że na stronie: inwentarz.tnk.krakow.pl, została udostępniona pierwsza zdigitalizowana część unikatowego XIX-wiecznego zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (ok. 8600 skanów). Mamy nadzieję, że udostępnienie materiałów archiwalnych on-line ułatwi wszystkim miłośnikom nauki dotarcie do informacji i umożliwi samodzielne wykonywanie kwerend. Wśród upublicznionych materiałów znajdują się: protokoły posiedzeń, listy członków, akta majątkowe, finansowe oraz część korespondencji prezesa. Zachęcamy do odwiedzania strony.

20czerwca 2017

Prezesi TNK

Szeroki zakres działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego stwarzał sprzyjające warunki dla rozwoju humanistyki. Za prezesury ks. Leona Laurysiewicza na posiedzeniach coraz częściej sięgano po tematykę historyczną. Samego Laurysiewicza realizującego przez siedem lat nieodpłatnie „sztukę kształcenia głuchych”, można uważać za twórcę pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

29maja 2017

Prezesi TNK

„Leksykograf bardzo zasłużony” – tak o Janie Kajetanie Trojańskim pisał Józef Majer. „Arcygorliwy o dobro szkół naszych”, jak zaznaczał Józef Brodowicz. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kolejnego prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, słynącego z filologicznego zamiłowania pedagoga z pasją, którego dzieło życia zniszczył pożar.

24kwietnia 2017

Prezesi TNK

Wybitny umysł, nietuzinkowa osobowość, zdolny reformator nauczania medycyny na krakowskim uniwersytecie, którego życie stało się przedmiotem licznych anegdot - Maciej Józef Brodowicz, kolejny prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

15lutego 2017

Prezesi TNK

XIX-wieczny postęp w zakresie prawa karnego miał swoje odbicie na krakowskim uniwersytecie a także w pracach Towarzystwa. Dużą role odegrał Antoni Matakiewicz. Otoczony powszechnym szacunkiem, autorytet w dziedzinie prawa, niechętnie angażował się w politykę, realizując się głównie poprzez działalność społeczną. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kolejnego prezesa, uczonego oddanego prawniczej pasji, zaangażowanego na wielu płaszczyznach, zgodnie z powiedzeniem: Szlachetne umysły karmi praca.

31grudnia 2016

Inwentarz TNK

Archiwum Nauki PAN i PAU podjęło projekt zdigitalizowania całego zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, chcąc w ten sposób zabezpieczyć i udostępnić jak najszerszej grupie odbiorców XIX-wieczny, unikatowy, zachowany prawie w całości zespół kancelaryjny

Z przyjemnością informujemy, że na stronie inwentarz.tnk.krakow.pl udostępniliśmy w formie elektronicznej pierwszą część tego zespołu (ok. 8600 skanów). Mamy nadzieję, że udostępnienie materiałów archiwalnych on-line ułatwi wszystkim miłośnikom nauki dotarcie do informacji i umożliwi samodzielne wykonywanie kwerend.

18listopada 2016

Prezesi TNK

W burzliwym wieku XIX uroczystości religijne sprzyjały budowaniu patriotycznej jedności, dzięki sylwetkom takich osób jak choćby ks. Józef Wincenty Łańcucki, którzy potrafili swoimi mowami ożywić ducha narodowego. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kolejnego prezesa nazywanego „drugim Skargą”.

2sierpnia 2016

Prezesi TNK - Karol Hube

Jak dalece mąż ten całe życie jedynie naukom i dobru kraju poświęcał…- ta krótka refleksja nasunęła się Janowi Kantemu Steczkowskiemu podsumowującemu zaangażowanie na wielu polach swego mistrza Karola Hubego, matematyka, astronoma, najpełniej realizującego maksymę: In labore virtus et vita. Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem kolejnego prezesa TNK.

18maja 2016

Komisja Fizjograficzna

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem poświęconym Komisji Fizjograficznej, działającej w ramach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w latach 1865 - 1872.

28grudnia 2015

Członkowie TNK

W Towarzystwie Naukowym Krakowskim było wielu przedstawicieli nauk przyrodniczych i ścisłych - lekarzy, geologów, botaników, astronomów, matematyków, chemików i fizyków. Do Towarzystwa należeli między innymi Józef, Julian oraz Florian Sawiczewscy, Ludwik Zejszner, Jonatan Warschauer, Jan Śniadecki czy Henryk Fryderyk Hoyer.

Z przyjemnością prezentujemy pełną listę członków Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Przedstawione nazwiska zostały zebrane w oparciu o protokoły posiedzeń oraz listy członkowskie publikowane przez samo Towarzystwo.

9listopada 2015

Członkowie TNK

Wśród członków Towarzystwa Naukowego Krakowskiego odnajdujemy nazwiska wielkich polskich mecenasów, kolekcjonerów, fundatorów. Działalność takich osób jak Józef Gwalbert Pawlikowski, Józef Maksymilian Ossoliński, Edward Raczyński, czy Stanisław Kostka Potocki była tak samo doniosła w kontekście kształtowania ducha narodowego w czasie zaborów, jak dokonania miłośników nauki i uczonych w tworzeniu podwalin nowoczesnej nauki polskiej. Z przyjemnością prezentujemy kolejnych stu uczonych oraz miłośników nauki związanych z Towarzystwem Krakowskim.

22października 2015

Prezesi TNK – Alojzy Estreicher

Alojzy Estreicher, sławny w Europie przyrodnik, jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego szczególnie zabiegał o umocnienie charakteru badawczego krakowskiego Towarzystwa Naukowego. Czas jego prezesury przypadł na okres po powstaniu listopadowym, kiedy sytuacja Uniwersytetu była szczególnie ciężka, a warunki polityczne nie sprzyjały inicjatywom naukowym. Z przyjemnością prezentujemy sylwetkę czwartego prezesa Towarzystwa.

9października 2015

Honorowy Patronat Prezydenta RP

prezydent.pl

Miło nam poinformować, że konferencja naukowa „200-lecie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” (Kraków, 9 – 10 grudnia 2015 r.) została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

25września 2015

Członkowie TNK

Oprócz ludzi zasłużonych dla nauki i sztuki, wśród członków Towarzystwa znajdowały się równiez osoby wybierane ze względów politycznych i prestiżowych. W Wolnym Mieście Krakowie przyznawano dyplomy członkowskie rezydentom trzech "dworów opiekuńczych", a po 1846 roku dygnitarzom austriackim. Na listach odnajdujemy tak sławne nazwiska jak książę Metternich - późniejszy kanclerz Austrii, Namiestnik Galicji i Lodomerii Agenor Gołuchowski czy też Joannis Kapodhistrias - minister spraw zagranicznych Rosji, a póżniej pierwszy prezydent niepodległej Grecji.

31sierpnia 2015

Członkowie TNK

Listy członkowskie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego są pełne nazwisk, które zapisały się w polskiej historii. Kontakt z Towarzystwem utrzymywali książęta z rodu Lubomirskich oraz Joachim Lelewel, a mimo naukowego charakteru stowarzyszenia, nie brakowało w nim także artystów i literatów - w gronie kolejnych stu członków, których dane prezentujemy, znajdują się tak sławne postaci, jak Juliusz Kossak, Zygmunt Krasiński, czy Józef Ignacy Kraszewski.

19sierpnia 2015

Członkowie TNK

Chociaż większość członków Towarzystwa Naukowego Krakowskiego miała polskie pochodzenie, na listach członkowskich odnajdujemy również liczne nazwiska zagraniczne. Kontakt z Krakowem utrzymywał między innymi szwedzki dyplomata Jacob Gråberg di Hemsö, czeski językoznawca Václav Hanka, serbski myśliciel Vuk Karadžić, francuski publicysta i pedagog Marc-Antoine Jullien de Paris, a także wielu uczonych z krajów niemieckich. Z przyjemnością prezentujemy kolejnych stu uczonych oraz miłośników nauki związanych z Towarzystwem Krakowskim

13sierpnia 2015

Prezesi TNK - Józef Załuski

W XIX wieku na wybór rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – a przez to prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego – często miały wpływ czynniki polityczne. Józef Załuski, będąc wojskowym, a nie profesorem, nie posiadał nawet tytułu naukowego, jednak zapisał się w historii Towarzystwa jako wielki miłośnik nauki. Prezentujemy sylwetkę kolejnego prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego – żołnierza, mecenasa i literata.

29lipca 2015

Pierwszy prezes TNK

Idea powołania instytucji badawczej przy Uniwersytecie Krakowskim sięgała lat siedemdziesiątych XVIII wieku, jednak dopiero rektorowi Walentemu Litwińskiemu udało się wcielić ją w życie. Przedstawiamy sylwetkę założyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego – cenionego uczonego i wpływowego prawnika

27lipca 2015

Członkowie TNK

Do Towarzystwa Naukowego Krakowskiego należały nie tylko osoby zasłużone dla polskiej historii i nauki, ale też rozpoznawalne i cenione poza granicami dawnej Rzeczypospolitej. Na listach członkowskich nie zabrakło księcia Adama Jerzego Czartoryskiego czy hrabiego Aleksandra Fredry, i również Ignacy Żegota Domeyko, który pół życia spędził w Chile reorganizując tamtejszy uniwersytet, utrzymywał kontakt z Towarzystwem jako członek korespondent. Z przyjemnością prezentujemy kolejnych stu uczonych oraz miłośników nauki, którzy związani byli z krakowskim Towarzystwem.

25lipca 2015

Wystawa na Plantach

W związku z przypadającym na rok bieżący 200-leciem Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego, które w 1856 r. przyjęło nazwę Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, a w 1872 r. przekształciło się w Akademię Umiejętności, od 1919 r. w Polską Akademię Umiejętności, pragniemy przypomnieć i uczcić to doniosłe dzieło naszej nauki i kultury oraz ludzi, którzy je stworzyli.

Ważnym punktem obchodów 200-lecia jest wystawa sportretowanych prezesów Towarzystwa, która będzie dostępna w otwartej przestrzeni Plant Krakowskich między ul. Szewską i ul. Szczepańską od 4 do 31 sierpnia 2015.

Zapraszamy serdecznie na uroczyste otwarcie wystawy 4 sierpnia 2015 o godz. 12.00.

25lipca 2015

Prezesi TNK

Do roku 1856 na czele Towarzystwa Naukowego Krakowskiego stali rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później prezesa wybierano corocznie spośród członków czynnych. Prezentowana oś czasu pokazuje zmiany na tym stanowisku na przestrzeni lat 1815-1872.

18lipca 2015

Członkowie TNK

Przez 57 lat działalności Towarzystwo Naukowe Krakowskie przyjęło do swojego grona ponad 800 członków. Znaleźli się wśród nich uczeni oraz miłośnicy nauki, literaci, artyści, politycy i mecenasi, zarówno Polacy zamieszkujący ziemie trzech zaborów, jak również obywatele innych państw europejskich.

Z przyjemnością prezentujemy, w porządku alfabetycznym, pierwsze sto osób, których nazwiska znalazły się na listach członkowskich Towarzystwa. Wśród podstawowych informacji biograficznych podajemy datę wyboru lub przystąpienia oraz kategorię członkostwa. Dane te zostały opracowane na podstawie materiałów archiwalnych pochodzących z zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, które są przechowywane w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

29czerwca 2015

Zdjęcia z wernisażu

19 czerwca br. w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. św. Jana 26 miał miejsce wernisaż wystawy "Wspólnota umiłowania nauki. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego".

Uroczystość otworzył prof. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności. Następnie głos zabrali mgr Marcin Maciuk, autor ekspozycji, oraz dr Rita Majkowska, dyrektor Archiwum Nauki. Symbolicznego otwarcia sali wystawowej dokonał prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Andrzej Białas. Uroczystość uświetnił swoją obecnością wojewoda małopolski Jerzy Miller. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się między innymi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności oraz przedstawiciele krakowskich instytucji naukowych. Wystawie towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem, zawierająca opisy eksponatów oraz materiał ilustracyjny.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wernisażu.

19czerwca 2015

Uruchomienie strony

Z przyjemnoscią informujemy, że w dniu dzisiejszym strona o Towarzystwie Naukowym Krakowskim (TNK) została uruchomiona.