hrabia Józef Bonawentura Ignacy Załuski

prezes TNK
hrabia Józef Bonawentura Ignacy Załuski
 
Portret Józefa Załuskiego ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Portret Józefa Załuskiego ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Za młodu żołnierz wojsk napoleońskich, brał udział w walkach w Hiszpanii, Niemczech, Francji i Rosji. Później jako oficer armii Królestwa Polskiego doszedł do stopnia generała i został adiutantem cara Aleksandra I i Mikołaja I. W wyniku sytuacji politycznej, mimo braku tytułu doktorskiego i związków ze środowiskiem akademickim, w 1823 roku został rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie objął jednak powierzonej mu funkcji i do Krakowa przybył dopiero w roku 1826 z tytułem kuratora uczelni, który dawał mu pełnię władzy. Pięć lat później wziął udział w powstaniu listopadowym, co przypłacił utratą łask cara i konfiskatą dóbr w zaborze rosyjskim. Wrócił więc do Galicji, uzyskując obywatelstwo austriackie. Od 1833 roku zasiadał w Stanach Galicyjskich, a podczas Wiosny Ludów w roku 1848 objął komendę Gwardii Narodowej we Lwowie. Resztę życia poświęcił administracji swoich posiadłości galicyjskich oraz pracy pisarskiej.

 

Bełkotka w Paryżu

Mimo braku wcześniejszych związków z Uniwersytetem oraz niechęci ze strony krakowskiego środowiska akademickiego, po objęciu urzędu kuratora Józef Załuski aktywnie zaangażował się w życie naukowe Rzeczypospolitej Krakowskiej. Stał się mecenasem i darczyńcą, cennymi eksponatami wzbogacając najpierw zbiory uniwersyteckie, a później Towarzystwo Naukowe. W latach 60. wchodził w skład Komisji Balneologicznej Towarzystwa, której zadaniem była dbałość o rozwój krajowych zdrojowisk. Zakłady zdrojowe w Iwoniczu stanowiły własność bratanka Załuskiego, Michała. Załuski zajmował się administracją dóbr iwonickich do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności, ale i później często służył mu radą. Podczas zagranicznych podróży starał się zapewnić Iwoniczowi rozgłos i zapewne dzięki jego zabiegom sprzedawano w Paryżu wody lecznicze z iwonickiego źródła Bełkotka.