21sierpnia 2017

Prezesi TNK

Adam Krzyżanowski – inicjator i zasłużony członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Prawnicza skrupulatność, badawcza wnikliwość, zdolności organizatorskie, pozwoliły mu kierować towarzystwem w burzliwych latach 1845-1847. Pełniąc wówczas funkcję prezesa skierował badania własne Towarzystwa w stronę dziejów uniwersyteckich.

4lipca 2017

Inwentarz TNK

Przypominamy, że na stronie: inwentarz.tnk.krakow.pl, została udostępniona pierwsza zdigitalizowana część unikatowego XIX-wiecznego zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (ok. 8600 skanów). Mamy nadzieję, że udostępnienie materiałów archiwalnych on-line ułatwi wszystkim miłośnikom nauki dotarcie do informacji i umożliwi samodzielne wykonywanie kwerend. Wśród upublicznionych materiałów znajdują się: protokoły posiedzeń, listy członków, akta majątkowe, finansowe oraz część korespondencji prezesa. Zachęcamy do odwiedzania strony.

pokaż starsze wiadomości