Kalendarium Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Towarzystwo Naukowe Krakowskie przebyło długą drogę, by po 57 latach działalności móc przekształcić się w pierwszą na ziemiach polskich Akademię Umiejętności. Poniższa oś czasu pomaga prześledzić historię rozwoju Towarzystwa, w tym zasadnicze reformy wewnętrzne, które miały na celu udoskonalenie jego funkcjonowania.

1815-07-24

Rada Rektorska UJ uchwala projekt statutu Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego

1815-12-09

Władze Wolnego Miasta Krakowa zatwierdzają akt powołania Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego

1817

Ukazuje się pierwszy tom „Rocznika Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego”

1841-07-14

Władze Wolnego Miasta Krakowa zatwierdzają nowy statut Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego

1848-11-01

Wchodzi w życie kolejny statut Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

1849-07-21

Prezes Józef Majer na posiedzeniu prywatnym informuje o przekazaniu do dyspozycji Towarzystwa „sali własnej” w Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53

1856-05-13

Cesarz Franciszek Józef I zatwierdza statut C.K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

1857-06-04

Uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę siedziby Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

1865-03-04

Pierwsze posiedzenie publiczne w gmachu Towarzystwa przy ulicy Sławkowskiej 17

1872-02-16

Cesarz Franciszek Józef I zatwierdza statut Akademii Umiejętności