Wspólnota umiłowania nauki 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

19 czerwca br. w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. św. Jana 26 miał miejsce wernisaż wystawy "Wspólnota umiłowania nauki. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego".

Uroczystość otworzył prof. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności. Następnie głos zabrali mgr Marcin Maciuk, autor ekspozycji, oraz dr Rita Majkowska, dyrektor Archiwum Nauki. Symbolicznego otwarcia sali wystawowej dokonał prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Andrzej Białas. Uroczystość uświetnił swoją obecnością wojewoda małopolski Jerzy Miller. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się między innymi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności oraz przedstawiciele krakowskich instytucji naukowych. Wystawie towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem, zawierająca opisy eksponatów oraz materiał ilustracyjny.