Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

9 grudnia 2015 w Archiwum Nauki PAN i PAU miał miejsce wernisaż wystawy "Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego". Podczas otwarcia głos zabierali: prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Andrzej Białas, mgr Marcin Maciuk, autor wystawy, dr Marie Bahenská z Masarykův Ústav a Archiv Akademie Věd České republiky oraz dr Rita Majkowska, dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU. Symbolicznego otwarcia sali wystawowej dokonał prof. Jerzy Wyrozumski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością archiwiści z Czech: Hana Kábová, Jan Chodějovský i Tomas Pavlíček z Masarykův Ústav a Archiv Akademie Věd České republiky oraz Marek Ďurčanský z Uniwersytetu Karola w Pradze. Obecni byli również prezes Oddziału PAN w Krakowie, prof. Andrzej Jajszczyk oraz sekretarz generalny PAU, prof. Szczepan Biliński.

Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 do 30 marca 2016. Ekspozycji towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem, dostępna w Archiwum Nauki. Zawiera ona m.in. bogaty materiał ilustracyjny.

Relacja wideo z otwarcia wystawy

Zdjęcia z wystawy

Do pobrania