Wspólnota umiłowania nauki
200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Od 19 czerwca do 14 listopada 2015 roku w Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. św. Jana 26 w Krakowie można było oglądać wystawę pt. Wspólnota umiłowania nauki. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Wystawa była czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.

Wernisaż wystawy miał miejsce 19 czerwca 2015 roku. Uroczystość otworzył prof. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności. Następnie głos zabrali mgr Marcin Maciuk, autor ekspozycji, oraz dr Rita Majkowska, dyrektor Archiwum Nauki. Symbolicznego otwarcia sali wystawowej dokonał prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Andrzej Białas. Uroczystość uświetnił swoją obecnością wojewoda małopolski Jerzy Miller. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się między innymi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności oraz przedstawiciele krakowskich instytucji naukowych. Wystawie towarzyszyła publikacja pod tym samym tytułem, zawierająca opisy eksponatów oraz materiał ilustracyjny. Jest ona nadal dostępna w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Zapraszamy serdecznie na wirtualny spacer po wystawie


Relacja wideo z otwarcia wystawy

Do pobrania: