Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, część posterowa - Gdy jedna myśl rodzi drugą - Towarzystwo Naukowe staje się Akademią Umiejętności

7 grudnia 2015, po wykładzie prof. Franciszka Ziejki w ramach Kawiarni Naukowej PAU, miało miejsce otwarcie części posterowej wystawy "Wznosząc gmach narodowej wiedzy...", zatytułowanej "Gdy jedna myśl rodzi drugą... Towarzystwo Naukowe staje się Akademią Umiejętności". Postery, opracowane i przygotowane w Archiwum Nauki PAN i PAU, zostały ulokowane w holu Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17. Można je oglądać do końca lutego 2016.

Plansze plakatów z wystawy