Komitet Organizacyjny powołany przez Radę PAU 15 VI 2014:

Komitetowi przewodniczy prof. Jerzy Wyrozumski.

Konsultantem merytorycznym jest prof. Jan Małecki.