Demetriusz (Dymitr) Fruczycz (Fruchich)

brak wizerunku