20czerwca 2017

Prezesi TNK

Szeroki zakres działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego stwarzał sprzyjające warunki dla rozwoju humanistyki. Za prezesury ks. Leona Laurysiewicza na posiedzeniach coraz częściej sięgano po tematykę historyczną. Samego Laurysiewicza realizującego przez siedem lat nieodpłatnie „sztukę kształcenia głuchych”, można uważać za twórcę pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

29maja 2017

Prezesi TNK

„Leksykograf bardzo zasłużony” – tak o Janie Kajetanie Trojańskim pisał Józef Majer. „Arcygorliwy o dobro szkół naszych”, jak zaznaczał Józef Brodowicz. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kolejnego prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, słynącego z filologicznego zamiłowania pedagoga z pasją, którego dzieło życia zniszczył pożar.

24kwietnia 2017

Prezesi TNK

Wybitny umysł, nietuzinkowa osobowość, zdolny reformator nauczania medycyny na krakowskim uniwersytecie, którego życie stało się przedmiotem licznych anegdot - Maciej Józef Brodowicz, kolejny prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

pokaż starsze wiadomości