24kwietnia 2017

Prezesi TNK

Wybitny umysł, nietuzinkowa osobowość, zdolny reformator nauczania medycyny na krakowskim uniwersytecie, którego życie stało się przedmiotem licznych anegdot - Maciej Józef Brodowicz, kolejny prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

15lutego 2017

Prezesi TNK

XIX-wieczny postęp w zakresie prawa karnego miał swoje odbicie na krakowskim uniwersytecie a także w pracach Towarzystwa. Dużą role odegrał Antoni Matakiewicz. Otoczony powszechnym szacunkiem, autorytet w dziedzinie prawa, niechętnie angażował się w politykę, realizując się głównie poprzez działalność społeczną. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kolejnego prezesa, uczonego oddanego prawniczej pasji, zaangażowanego na wielu płaszczyznach, zgodnie z powiedzeniem: Szlachetne umysły karmi praca.

31grudnia 2016

Inwentarz TNK

Archiwum Nauki PAN i PAU podjęło projekt zdigitalizowania całego zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, chcąc w ten sposób zabezpieczyć i udostępnić jak najszerszej grupie odbiorców XIX-wieczny, unikatowy, zachowany prawie w całości zespół kancelaryjny

Z przyjemnością informujemy, że na stronie inwentarz.tnk.krakow.pl udostępniliśmy w formie elektronicznej pierwszą część tego zespołu (ok. 8600 skanów). Mamy nadzieję, że udostępnienie materiałów archiwalnych on-line ułatwi wszystkim miłośnikom nauki dotarcie do informacji i umożliwi samodzielne wykonywanie kwerend.

pokaż starsze wiadomości