Współpraca

Organizacja obchodów 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w szerokim zakresie możliwa jest dzięki merytorycznej współpracy z instytucjami, które wspierają organizatorów w trakcie prowadzonych kwerend, a także udostępniają swoje zbiory na potrzeby przygotowywanych wystaw, publikacji i materiałów jubileuszowych. Należą do nich: